Kodanja seminar 2017

Taekwondo Life Academy indbyder til TLA’s første Kodanja Seminar i Hadsten i FTK´ s  lokaler, Thomsensvej 2B, 8370 Hadsten.

Vi håber, at alle TLA´s Kodanja kan deltage denne søndag, dels for at skabe sammenhold og fællesskab på tværs klubberne. Samt, at vi få diskuteret mange vigtige ting om TLA´s fremtid.

Seminargebyr: kr. 75,- til frugt og drikke, tilmelding senest 27. februar 2017. indbydelse: Kodanja seminar 2017

Taekwondo Life Academy lädt zum ersten TLA´s Kodanja Seminar in Hadsten in FTK Club, Thomsensvej 2B,  DK-8370 Hadsten.

Wir hoffen, dass alle Kodanja der TLA an diesem Sonntag teilnehmen können, teils Einheit und Gemeinschaft in den Vereinen zu schaffen. Sowie, dass wir viele wichtige Dinge über die Zukunft der TLA diskutiert möchten.

Seminargebühr: € 10, – für Obst und Getränk, Anmeldung bis zum 27. Februar 2017 per E-Mail: info@taekwondolifeacademy.dk. Einladung: Kodanja seminar 2017_DE

 

De bedste hilsner/
Die besten Grüsse

Momme Knutzen