Opbygning og planlægning af den optimale træning

Emnerne for dagen er blandt andet:

 

 • Hvad får vi egentlig ud af at planlægge træningen godt før start?
 • Kan eleverne mærke om vi er velforberedte eller ej?
 • Hvad giver det os at blive bevidste om, hvordan vi disponerer en træning ud fra tid, program og elever?
 • Hvordan er den optimale sammensætningen af en trænings-session?
 • Hvor meget tid skal der sættes af til at hilse på flaget og hinanden, opvarmning, stræk, spark og slag, Hosinsul, Poomsae osv.?
 • Hvor meget kan vi nå på en træning?
 • Hvad opnår vi ved at have planlagt vores fokusområder i aftenens træning før vi starter selve træningen?
 • Hvad giver det eleverne at de kender programmet for træningen før der startes op?
 • Hvad er vores egne stærke sider – og udviklingsområder som træner lige nu ud fra sammensætningen af en træning?
 • Hvordan sikrer vi at programmet for træningen følges efter tidsplan og fokusområder?Dagen er sammensat, så formiddagen er dialogbaseret undervisning med fokus på at lære om opbygningen af den optimale trænings-session.
 • Efter træningen er der opsamling på træningen, feedback og opsamling på selve dagen.
 • Om eftermiddagen afprøver vi teorierne i Do-jang, hvor vi sammen har planlagt en effektiv og spændende træning for alle.

Indbydelse_optimale træning_Silkeborg