Dangraduering

STED: Favrskov Taekwondo Klub, Thomsensvej 2B, 8370 Hadsten.

Detaljeret program for fortræning og graduering fremsendes til alle deltagere.

Gradueringen starter kl. 13.30